Loading ...
Loading ...
Kazna i Društvena Struktura

Publication Info

Added 2014-12-26
ISBN-10: 86-82259-19-2
Publication date: 1994

Related categories

Kazna i Društvena Struktura

Georg Rusche, Otto Kirchheimer; Ivan Janković

Liberalno usmereni penolozi danas većinom smatraju da je svrha
kazne zašita društva. Za to se stanovište maze reći da je rezultat
kulturnih promena uopšte, ali ono je, izgleda, u znatnoj meri uslovljeno
i psihološkim, psihijatrijskim i sociološkim saznanjima o prestupnicima
do kojih se došlo u proteklim decenijama. Oni koji ga
usvajaju po pravilu misle o kazni ili, tačnije, o penalnom tretmanu,
kao o nečemu što se određuje na osnovu neemotivnog, hladnokrvnog
i naučnog pristupa problemu. Oni razmišljaju o sredstvima
pomoću kojih se maze obezbediti zaštita: istraživanje uzročnosti kriminaliteta
da bi se omogućilo efikasno odstranjivanje kriminogenih
činilaca; rehabilitacija ili segregacija - a možda čak i eksterminacija
- prestupnika na osnovu naučne procene verovatnoće da se oni
reintegrišu u društveni život kao korisni članovi zajednice. Konačni
rezultat- zaštita društva- često se proglašava za svrhu kažnjavanja,
različitu od osvete ili odmazde, za koje se veli da su odlike
kažnjavanja u prošlosti a da donekle opstaju i u krivičnom pravu
našega doba.

Ukoliko želite da kupite digitalnu ili fizičku verziju ove knjige, pratite link ->    http://www.publishing.visiomundi.net/product/kazna-i-drustvena-struktura/

About the Author: Georg Rusche

No biography available at this time.

About the Author: Otto Kirchheimer

No biography available at this time.

About the Author: Ivan Janković

No biography available at this time.

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

PDF
Open Monograph Press Public Knowledge Project

©1993-2015 VISIO MUNDI academic media group. All Right Reserved! Design, code and SEO addapt: FactoriSites!