Loading ...
Loading ...
Medjunarodni Trgovački Poslovi

Publication Info

Added 2014-12-23
ISBN-10: 86-82259-22-2
Publication date: 1997

Related categories

Medjunarodni Trgovački Poslovi

Ralph Folsom, Michael Wallace Gordon, John Spanogle; Dragan Golubović

Najnovije, peto, izdanje Medjunarodnih trgovačkih poslova, objavljeno
1996. godine, posebnu pažnju posvećuje proceduri pregovaranja,
plaćanju akreditivom, pitanju valute plaćanja, transfera
tehnologije, pravnom režimu trgovačkih poslova u zemljama u razvoju
i zemljama sa planskom privredom, načinu rešavanja trgovačkih
sporova, kao i primeni doktrina o imunitetu države i radnjama države u trgovačkim poslovima. Novi naslov Natšela, Medjunarodna trgovina
i investicije, bice posvećen analizi pravnog režima stranih ulaganja,
posebno, pitanjima eksproprijacije i administrativnih dozvola i ograničenja
na uvoz i izvoz robe, aktivnostima Svetske trgovinske organizacije,
Evropske unije i odredbama Severnoameričkog ugovora o
slobodnoj trgovini. Oba naslova imaju za cilj da čitaoce upoznaju sa
najvažnijim pravnim institutima i medjunarodnim organizacijama od
značaja za medjunarodno trgovačko pravo.

Ukoliko želite da kupite digitalnu ili fizičku verziju ove knjige, pratite link ->    http://www.publishing.visiomundi.net/product/medjunarodni-trgovacki-poslovi/

About the Author: Ralph Folsom

No biography available at this time.

About the Author: Michael Wallace Gordon

No biography available at this time.

About the Author: John Spanogle

No biography available at this time.

About the Author: Dragan Golubović

No biography available at this time.

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

PDF
Open Monograph Press Public Knowledge Project

©1993-2015 VISIO MUNDI academic media group. All Right Reserved! Design, code and SEO addapt: FactoriSites!