Loading ...
Loading ...
Laboratorijska Dijagnostika u Pedijatrijskoj Praksi

Publication Info

Added 2014-12-23
Publication date: 1994

Related categories

Laboratorijska Dijagnostika u Pedijatrijskoj Praksi

Slobodan Trajković

Knjiga predstavlja priručnik u kame su sistematizovani podaci o biohemijskim i
drugim odstupanjima/poremećajima kod različitih oboljenja u dečjem uzrastu.
Knjiga se sastoji iz tri dela. U I delu navedena su oboljenja i sindromi po
azbučnom redu sa tipičnim za njih laboratorijskim pokazateljima. Navedene su
najvažnije laboratorijske metode - dijagnostičke metode.
U II delu navedeni su laboratorijski pokazatelji i njihova odstupanja kod
određenih oboljenja. U delu III date su Referentne vrednosti za laboratorijske
testove u dece. U knjizi se čitaoci upućuju na literaturu koja je korišćena u izboru
laboratorijskih pretraga. Knjiga je namenjena pedijatrima i lekarima opšte
medicine, kao i svima onima koji učestvuju u lečenju obolele dece. Spisak literature
63 naslova.

Ukoliko želite da kupite digitalnu ili fizičku verziju ove knjige, pratite link ->   http://www.publishing.visiomundi.net/product/laboratorijska-dijagnostika-u-pedijatrijskoj-praksi/

About the Author: Slobodan Trajković

Array

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

PDF
Open Monograph Press Public Knowledge Project

©1993-2015 VISIO MUNDI academic media group. All Right Reserved! Design, code and SEO addapt: FactoriSites!