Loading ...
Loading ...
Regionalizam kao put ka otvorenom društvu

Publication Info

Added 2014-12-26
ISBN-10: 86-82259-16-8
Publication date: 1994

Related categories

Regionalizam kao put ka otvorenom društvu

Slobodan Beljanski, Nenad Dimitrijević, Dragan Golubović, Svetislav Jovanov, Alpar Lošonc, Aleksandar Molnar

Region po kompleksnosti i interdisciplinarnosti značenja predstavlja
poseban fenomen koji je u žiži interesovanja recentnih političkih
ali i društveno-naučnih stremljenja. Regionalizam označava
pobunu različitosti naspram homogenosti, nezadovoljstvo protiv centralističke
države, otpor heterogenog naspram despotskog izjednačavanja, predstavlja traženje dostojanstva za različitost. On nas
poziva da uzmemo u obzir ono što se ne uklapa u diktatorsku celinu
i opire se kulturnom monolitizmu i kulturnoj asimilaciji. Iza njega
stoji multikulturalna pozadina koja traži nove forme institucionalizacije.
Po svojim ambicijama želi biti više od pukog geografskog koncepta
ili od mehaničkog skupa lokacija na mapi, zapravo cilja na
drugačiju organizaciju političkog, ekonomskog i kulturnog života.
Naravno, niti je on novi pojam, niti se prvi put dešava da se ispisuje
na zastave političkih subjekata. No, sasvim je sigurno da u sklopu
postojećih tendencija u Zapadnoj i Istočnoj Evropi region i "izam"
koji se vezuju za njega zadobivaju posebnu aktuelnost.

Ukoliko želite da kupite digitalnu ili fizičku verziju ove knjige, pratite link ->   http://www.publishing.visiomundi.net/product/regionalizam-kao-put-ka-otvorenom-drustvu/

About the Author: Slobodan Beljanski

No biography available at this time.

About the Author: Nenad Dimitrijević

No biography available at this time.

About the Author: Dragan Golubović

No biography available at this time.

About the Author: Svetislav Jovanov

No biography available at this time.

About the Author: Alpar Lošonc

No biography available at this time.

About the Author: Aleksandar Molnar

Aleksandar Molnar rodjen je 1963. godine u Beogradu. Redovni je profesor na Istoriji političkih i socijalnih teorija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Objavio je Osnovna prava čoveka i raspad Jugoslavije (1994), Društvo i pravo (1994), Regionalizam kao put ka otvorenom društvu (kao koautor) (1994), Narod, nacija, rasa (1997) i Mit, ideologija i misterija u tetralogiji Riharda Vagnera (koautor: Dragana Jeremić-Molnar) (2004).

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

PDF
Open Monograph Press Public Knowledge Project

©1993-2015 VISIO MUNDI academic media group. All Right Reserved! Design, code and SEO addapt: FactoriSites!