Loading ...
Loading ...
Dijagnostika Povreda

Publication Info

Added 2014-12-23
ISBN-10: 86-82259-10-9
Publication date: 1993

Related categories

Dijagnostika Povreda

Tibor Somer, Svetolik Avramov

Treća istraživačka godina naučnoistraživackog projekta
"SA VREMENI PRISTUP INTEGRALNOM REŠAVANJU
TRAUME, SA POSEBNIM OSVRTOM NA POLITRAUMU", koji se
realizuje u okviru delatnosti Instituta za hirurgiju u Novom Sadu, kao
matičnoj ustanovi, bila je posvećena izučavanju dijagnostičkih aspekata
zbrinjavanja povredjenih, posebno politraumatizovanih. Iskustva
stečena istraživanjem problema dijagnostike povreda prezentirana su
ovom monografijom. Kompleksan problem dijagnostike u izolovanih i
multiplih povreda prikazan je po celinama, i to prema organskim
sistemima, patološkim stanjima i mogućnostima primene pojedinih
dijagnostičkih metoda. Rezultati istraživanja predstavljaju sumaciju
iskustava naučnoistraživačkih timova, okupljenih pri pojedinim
istraživačkim temama, i vrhunskih dostignuća relevantne medicinske
nauke i kliničke prakse.

Monografija, iz edicije "POLITRAUMA", treća po redu u publicističkoj
delatnosti projekta, je glavnih istrazivača i njihovih najbližih saradnika,
nastalo je kao ogledalo dijagnostičkih dostignuća na polju
savremenog tretmana povredjenih.

Urednici ove monografije su imali zadatak razvrstavanja tematskih
celina i uobličavanja sadržaja pojedinih poglavlja sto je zahvaljujući
kvalitetu radova, predstavljalo zadovoljstvo.

Ukoliko želite da kupite digitalnu ili fizičku verziju ove knjige, pratite link ->   http://www.publishing.visiomundi.net/product/dijagnostika-povreda/

About the Author: Tibor Somer

Array

About the Author: Svetolik Avramov

Array

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

PDF
Open Monograph Press Public Knowledge Project

©1993-2015 VISIO MUNDI academic media group. All Right Reserved! Design, code and SEO addapt: FactoriSites!