Loading ...
Loading ...
Žan Žak Ruso i prirodno pravo

Publication Info

Added 2014-12-26
ISBN-10: 86-82259-04-4
Publication date: 1993

Related categories

Žan Žak Ruso i prirodno pravo

Gordana Vukadinović

Knjiga "Žan Žak Ruso i prirodno pravo" je rezultat dugogodišnjeg piščevog bavljenja
prirodnopravnom problematikom, posebno Rusoom. Autor je uspeo da vrlo precizno
i jasno, s dubokim poznavanjem ne samo Rusoovog dela nego i celokupne "klime" u
kojoj je Ruso stvarao, izloži njegovo shvatanje prirodnih prava i da ga uporedi sa
odgovarajućim drugim gledištima (posebno Hobsom i Lokom), dajući i objektivnu
ocenu njegove vrednosti. Najkraće, izvođenje prirodnih prava na slobodu i jednakost,
negacija i njihovo ostvarenje u budućem društvu koje Ruso projektuje svojim
društvenim ugovorom, predstavlja origanalni metodološki postupak i ne samo u našoj
literaturi. Kao takva ova je monografija značajan prilog našoj ne naročito bogatoj
pravnofilozofskoj misli.

Ukoliko želite da kupite digitalnu ili fizičku verziju ove knjige, pratite link ->    http://www.publishing.visiomundi.net/product/zan-zak-ruso-i-prirodno-pravo/

About the Author: Gordana Vukadinović

Array

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

PDF
Open Monograph Press Public Knowledge Project

©1993-2015 VISIO MUNDI academic media group. All Right Reserved! Design, code and SEO addapt: FactoriSites!