Loading ...
Loading ...
Uvod u pravo

Publication Info

Added 2014-12-26
ISBN-10: 86-82259-13-3
Publication date: 1994

Related categories

Uvod u pravo

Slobodan Blagojević

Udžbenik je pisan na osnovu programa Uvoda u pravo, Pravnog fakulteta u Podgorici, koji je, gotovo u potpunosti, zasnovan na programu Pravnog fakulteta u Beogradu, kojeg je Pravni fakultet u Podgorici preuzeo, prilikom svojeg osnivanja. Kao i drugi udžbenici, i ovaj predstavlja neku vrstu kodifikacije nastavničkog i ispitivačkog iskustva njegovog pisca, saznanja što studenti teže savladjuju, i zbog čega. Zato je učinjen pokušaj da se što jasnije izlože pojedina pitanja, u njihovoj organskoj i funkcionalnoj povezanosti s drugim pitanjima, navodjenjem konkretnih primera koji treba da olakšaju njihovo razumijevanje.

Ukoliko želite da kupite digitalnu ili fizičku verziju ove knjige, pratite link ->   http://www.publishing.visiomundi.net/product/uvod-u-pravo/

About the Author: Slobodan Blagojević

Array

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

PDF
Open Monograph Press Public Knowledge Project

©1993-2015 VISIO MUNDI academic media group. All Right Reserved! Design, code and SEO addapt: FactoriSites!