Loading ...
Loading ...
Teorija haosa i pravna teorija

Publication Info

Added 2014-12-26
ISBN-10: 86-82259-05-2
Publication date: 1993

Related categories

Teorija haosa i pravna teorija

Dragan Mitrović

Teorija haosa u suštini ima za cilj da istraži i objasni neregularno ponašanje, tj. da otkrije red u neredu. Štaviše, teorija haosa dovodi u sumnju uvreženo uverenje i naučnu tvrdnju da u svetu vlada sam red. Ali, teorija haosa ne odbacuje red zbog nereda, već u neredu istražuje red na sebi svojstven način, posebnim, u osnovi, matematičkim metodama i računarskim tehnikama, koje zahtevaju filozofsko i teorijsko osmišljavanje. Takav cilj teorije haosa nije teško prepoznati u pravu, jer i u pravu pored regularnih ponašanja i procesa postoje i izražena nregularna ponašanja i neregularni procesi. Zbog toga je pravo posebno pogodna pojava i sistem za istraživanja kojima se bave teoretičari haosa, tj. za primenu teorije haosa.

Ukoliko želite da kupite digitalnu ili fizičku verziju ove knjige, pratite link ->    http://www.publishing.visiomundi.net/product/teorija-haosa-i-pravna-teorija/

About the Author: Dragan Mitrović

Dragan M. Mitrović (1953, Beograd), redovni profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu na Katedri za teoriju, sociologiju i filozofiju prava za predmet Uvod u pravo. Magistrirao 1982, a doktorirao 1987. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Od 1990. godine izvodi nastavu i ispite i na predmetu Autonomno pravo, za koji je takođe biran. Na master i doktorskim studijama izvodi nastavu na predmetu Teorija države i prava, Autonomno pravo kao i na specijalističkom kursu Holizam i pravo. Takođe, učestvuje u izvođenju usmenih magistarskih ispita i odbranama magistarskih i doktorskih teza na matičnom i drugim fakultetima. Kao honorarni i gostujući profesor izvodio nastavu i ispite na pravnim fakultetima u zemlji.

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

PDF
Open Monograph Press Public Knowledge Project

©1993-2015 VISIO MUNDI academic media group. All Right Reserved! Design, code and SEO addapt: FactoriSites!