Loading ...
Loading ...
Tamburaška muzika Srba u Zrenjaninu i okolini

Publication Info

Added 2014-12-26
ISBN-13: 978-86-82259-36-7
Date of first publication: 2014

Related categories

Tamburaška muzika Srba u Zrenjaninu i okolini

Bojan Milinković

Kao neko ko je rođen i živi u oblasti protkanoj treperenjem tamburaških žica, želeo sam da pružim doprinos ovoj oskudnoj temi, te da napišem rad o tamburašima, njihovim instrumentima i pesmama koje tamburaši izvode u mom rodnom Zrenjaninu i njegovoj okolini.

Iako kazivači imaju veoma bogat repertoar, trudio sam se da tragam za istinskim i vrednim repertoarom, tradicionalnim, arhaičnim melodijama koje su se prenosile, uglavnom usmenim putem, s kolena na koleno. Takođe, želeo sam da saznam što više o životu tamburaša nekada i sada, da pruoučim instrumente na kojima sviraju, kao i na koji način doživljavaju tamburu i tamburašku muziku.

Ukoliko želite da kupite digitalnu ili fizičku verziju ove knjige, pratite link ->   http://www.publishing.visiomundi.net/product/tamburaska-muzika-srba-u-zrenjaninu-i-okolini/

About the Author: Bojan Milinković

Bojan Milinković, rođen 1979. godine u Zrenjaninu, gde završava osnovnu i srednju muzičku školu. U Novi Sad se seli 1998. godine, gde upisuje Akademiju umetnosti, smer za etnomuzikologiju u klasi profesora Nicea Farcila. Kao izuzetan izvođač na harmonici i tradicionalnim instrumentima svoj rad usmerava ka izučavanju instrumentalne tradicije. U ranom detinjstvu susreo se sa tamburaškom muzičkom praksom i od tada je ona konstanta u njegovom (profesionalnom) životu. Dugogodišnja saradnja sa tamburašima pomogla mu je da prodre u najveće tajne tamburaške muzike, da shvati život, razmišljanje i svirku tamburaša. Paralelno sa naučno- istraživačkim pristupom tamburaškoj praksi kao posebnom kulturnom fenomenu, bavi se i pisanjem muzičkih aranžmana za tamburaške sastave, kao i pedagoškim radom. Svoju prvu knjigu autor posvećuje tamburašima u rodnom Zrenjaninu. Uz nesebičnu pomoć prijatelja - informatora, dolazi do intrigantnih i dragocenih podataka koji su, pored osnovnih istorijskih podataka, predstavljeni u knjizi.

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

PDF
Open Monograph Press Public Knowledge Project

©1993-2015 VISIO MUNDI academic media group. All Right Reserved! Design, code and SEO addapt: FactoriSites!