Loading ...
Loading ...
Regeneracija Romantika Republika

Publication Info

Added 2014-12-23
ISBN-13: 978-86-82259-34-3
Publication date: 2014

Related categories

Regeneracija Romantika Republika

Aleksandar Molnar

U ovoj knjizi će se rekonstruisati logika na osnovu koje je francuska
Prva republika, insistirajući na svojoj „jedinstvenosti i nedeljivosti“,
osujetila vlastitu konstitucionalizaciju, produbila revolucionarni haos
i pripremila teren za izgradnju Prvog carstva (o čemu će biti reči u
Delu I) – otkrivajući autodestruktivni impuls pohranjen u imperijalističkoj
fascinaciji. Budući da je do prvog susreta romantike i republike
(u Francuskoj) došlo vrlo brzo po uobličenju ove prve (o čemu se
govori u Delu II), a da je republikanska politička teorija veoma stara
– ona je praktično najduža u celokupnoj istoriji Zapada – razvoju
potonje u kontinentalnoj Evropi posvećena je mnogo veća pažnja (u
Delu III). Ideja vodilja svih tih izlaganja jeste da se dođe do jednog
teorijskog modela koji bi bio u stanju da omogući uvid u specifične
elemente romantičarskog republikanizma, njegovu genezu, njegove
političke posledice u ranoj fazi Francuske revolucije, kao i njegove
imanentne protivrečnosti, čije je nesmetano ispoljavanje pripremilo
teren za pokretanje fašističke političke logike i, konsekventno, smenu
Prve republike Prvim carstvom. U tom teorijskom modelu centralno
mesto zauzele su fantazija i dinamika njenog emancipovanja od
stega razuma tokom novog veka, sve do revolucionarne kulminacije
krajem 18. veka. Na kraju krajeva, podnaslov knjige upućuje upravo
na taj trijumfalni pohod fantazije u kontinentalnoj Evropi – od romana
do ustava – koji je obezvredio nauk ranijih („klasičnih“) revolucija
(u Nizozemskoj, Engleskoj i Sjedinjenim Američkim Državama) – da
cilj revolucije može biti jedino u ustavu ovaploćeni društveni ugovor
slobodnih građana – i omogućio bujanje raznovrsnih projekata amalgamiranja
revolucije i regeneracije.

Ukoliko želite da kupite digitalnu ili fizičku verziju ove knjige, pratite link ->               http://www.publishing.visiomundi.net/product/regeneracija-romantika-republika/

About the Author: Aleksandar Molnar

Aleksandar Molnar rodjen je 1963. godine u Beogradu. Redovni je profesor na Istoriji političkih i socijalnih teorija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Objavio je Osnovna prava čoveka i raspad Jugoslavije (1994), Društvo i pravo (1994), Regionalizam kao put ka otvorenom društvu (kao koautor) (1994), Narod, nacija, rasa (1997) i Mit, ideologija i misterija u tetralogiji Riharda Vagnera (koautor: Dragana Jeremić-Molnar) (2004).

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

PDF
Open Monograph Press Public Knowledge Project

©1993-2015 VISIO MUNDI academic media group. All Right Reserved! Design, code and SEO addapt: FactoriSites!