Loading ...
Loading ...
Kompanije – Zaštita i Sukobi Interesa

Publication Info

Added 2014-12-26
ISBN-10: 86-82259-28-1
Publication date: 2003

Related categories

Kompanije – Zaštita i Sukobi Interesa

Drago Divljak

Ovaj rad ima za predmet sistematičan prikaz i analizu normi
kompleksnog sistema pravne regulative i teorijskih shvatanja o trgovačkim
društvima sa aspekta pravne zaštite interesa i interesnih
grupa, u cilju utvrđivanja instrumenta njenog ostvarivanja, suštine,
karakteristika i pravaca njene evolucije u složenim odnosima koji
nastaju prilikom osnivanja, funkcionisanja, statusnih promena i prestanka
trgovačkih društava. Povezano s tim je i razmatranje pravnih
problema odnosa interesnih grupa i regulisanja sukoba interesa
koji nastaju u funkcionisanju trgovačkih društava.

Ukoliko želite da kupite digitalnu ili fizičku verziju ove knjige, pratite link ->   http://www.publishing.visiomundi.net/product/kompanije-zastita-i-sukobi-interesa/

About the Author: Drago Divljak

Rođen je 1962. godine u Dobrinji. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1987. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1992. godine, odbranivši magistarski rad "Pravni položaj društva sa ograničenom odgovornošću u jugoslovenskom i uporednom pravu". Doktorsku disertaciju "Pravna zaštita interesa i regulisanje sukoba interesa u trgovačkim društvima u našem i uporednom pravu" odbranio je 1999. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Za asistenta Pravnog fakulteta u Novom Sadu izabran je 1988, za docenta 2000. i za vanrednog profesora 2005. godine. Drži nastavu iz predmeta Međunarodno privredno pravo. Oblast naučnog interesovanja: pravo trgovačkih društava; investiciono pravo; carinsko pravo. Prof. dr Drago Divljak je autor i koautor više knjiga i oko 60 naučnih i stručnih radova. Govori engleski jezik.

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

PDF
Open Monograph Press Public Knowledge Project

©1993-2015 VISIO MUNDI academic media group. All Right Reserved! Design, code and SEO addapt: FactoriSites!