Loading ...
Loading ...
Ljudska i Manjinska Prava u Srbiji i Crnoj Gori

Publication Info

Added 2014-12-23
ISBN-10: 86-82259-32-X
Publication date: 2003

Related categories

Ljudska i Manjinska Prava u Srbiji i Crnoj Gori

Antal Bozoki

Nakon jugoslovenskih događaja 5. oktobra 2000. godine, koje
neki nazivaju „promenom vlasti”, a drugi „poluzaokretom”, pred
Demokratsku opoziciju Srbije (DOS) – delom na osnovu predizbornih
obećanja, a delom kao uslov za uključenje u međunarodnu
zajednicu – kao jedan od osnovnih očekivanja i zahteva postavljeno
je pitanje regulisanja ljudskih i manjinskih prava, shodno instrumentima
međunarodnog prava.
U ovoj publikaciji objavljujemo – po redosledu značaja – sedam
pravnih dokumenata (u prvom delu četiri koja pripadaju unutrašnjem
pravu, a u drugom delu dva međunarodna višestrana/multilateralna
i jedan koji pripada dvostranim/bilateralnim odnosima),
koji u ovom trenutku čine okvire ljudskih i manjinskih prava u
Srbiji i Crnoj Gori.

Ukoliko želite da kupite digitalnu ili fizičku verziju ove knjige, pratite link ->   http://www.publishing.visiomundi.net/product/ljudska-i-manjinska-prava-u-srbiji-i-crnoj-gori/

About the Author: Antal Bozoki

Array

Please note: In order to purchase items, you will need to log in first. Selecting an item to purchase will direct you to the login page. Any item marked with an Open Access icon may be downloaded free of charge, without logging in.

PDF
Open Monograph Press Public Knowledge Project

©1993-2015 VISIO MUNDI academic media group. All Right Reserved! Design, code and SEO addapt: FactoriSites!